Nýsköpun á ÍslandiSkapa.is
Valmynd
Nýsköpun á ÍslandiSkapa.is
Valmynd

Styrkjadagatal

Styrkjaryfirlit yfir styrki sem frumkvöðlar og sprotafyrirtæki geta sótt um. Styrkirnir eru allt frá 100þús. upp í 70 milljónir og á mismunandi sviðum.

Einkaleyfastyrkur - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Einkaleyfastyrkir eru annars vegar til að undirbúa og skila inn forgangsréttarumsókn og hins vegar að undirbúa og skila inn umsókn í alþjóðlegt ferli.
Tækni
Hámark 1,4 m.kr.
Fræ, Þróunarfræ - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Fyrir einstaklinga og fyrirtæki yngri en 5 ára. Veittur er styrkur vegna verkefna á hugmyndastigi eða frumstigi sem og vegna forkönnunar á þróunarsamvinnuverkefni. Hentar vel fyrir þá sem eru að fyrstu stigum.
Tækni
Hámark 2 m.kr.
Glókollur 🐦
Háskóla,- iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið veitir styrki til verkefna og viðburða á málefnasviði ráðherra.
Samfélagssjóður Landsvirkjunar 🔋
Styður við málefni og verkefni sem hafa jákvæð samfélagsleg áhrif. Sjóðurinn styður verkefni sem hafa breiða samfélagslega skírskotun og leggur sérstaka áherslu á verkefni sem hafa jákvæð áhrif á nærsamfélög fyrirtækisins.
Úthlutanir þrisvar á ári
Samfélagssjóður BYKO 🔨
Samfélagssjóðurinn styður við verkefni sem samræmast stefnu félagsins og heimsmarkmiðum sem félagið starfar eftir.
Úthlutanir tvisvar á ári
Sproti - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Fyrir ung nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðla til að styðja við verkefni á byrjunarstigi. Hámarksstyrkur 20 milljónir á tveimur árum.
20 milljónir
Tækni
Vöxtur / Sprettur - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Hámarksstyrkur 50-70 milljónir á tveimur árum.
50-70 millj.
Tækni
Markaður - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Markaðsstyrkur fyrir lítil og meðalstór sem verja að lágmarki 10% af rekstrargjöldum til rannsókna- eða þróunarstarfs. Hægt að sækja um styrk fyrir markaðsþróun eða markaðssókn.
10 milljónir
Markaðsþróun og Markaðssókn
Samfélagssjóður EFLU 👷‍♀️
EFLA veitir styrki til uppbyggjandi og jákvæðra verkefna, sem nýtast samfélaginu. Markmiðið með styrkjunum er að styðja við framtak einstaklinga og hópa sem stuðla að farsælli þróun samfélagsins, lífsgæðum og fjölbreyttu mannlífi.
Rannsóknarverkefni - Tækniþróunarsjóður ⚙️
Hagnýt rannsóknarverkefni hafa það að markmiði að afla nýrrar þekkingar og kunnáttu sem nýtist til að þróa nýjar vörur, verkferla eða þjónustu.
Hámark 45 millj.
Rannsóknarstyrkur
Samfélagsstyrkur Krónunnar 🌱
Stefna Krónunnar er að styrkja verkefni sem hvetja til hreyfingu og hollustu barna og/eða uppbyggingar í samfélaginu, t.d. á sviði menningar og lista eða menntunar.
Uppbygging í samfélaginu
Hreyfingu / hollustu barna
Opnar fyrir umsóknir 1. maí
Loftslagssjóður ⛅️
Styrkir annars vegar nýsköpunarverkefni sem skila samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og hins vegar kynningar og fræðsluverkefni sem eru til þess fallin að virkja almenning og atvinnulíf til aðgerða.
Uppsprettan - Hagar 🌶
Nýsköpunarsjóður sem styður við frumkvöðla til nýsköpunar og þróunar í íslenskri matvælaframleiðslu. Áhersla er lögð á verkefni sem taka tillit til sjálfbærni og styðja við innlenda framleiðslu.
Borgarsjóður 🏙
Borgarsjóður veitir styrki til félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga til starfsemi og verkefna í samræmi við stefnumörkun og áherslur borgaryfirvalda.
Listir
Menning
Forvarnir
Menntun
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka 🏦
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir frumkvöðla og sprotafyrirtæki sem styðja við þau fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem bankinn hefur valið að leggja sérstaka áherslu á: menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna, nýsköpun og aðgerðir í loftlagsmálum.
Heimsmarkmið nr. 4, 5, 9 og 13
1 - 5 millj.
Samfélagsstyrkir Landsbankans 🏦
Samfélagsstyrkir til að styðja við verkefni á ýmsum svipum þar á meðal rannsókna og vísinda og á sviði umhverfismála og náttúruverndar.
250þ. - 1 millj.
Heildarupphæð: 15 millj
Orkurannsóknasjóður ⚡️
Sjóðurinn styrkir almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála. Styrkir eru veittir til námsmanna og rannsóknaverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.
Heildarupphæð ~70 millj.
Rannsóknir á sviði umhverfis- og orkumála
Matvælasjóður 🌽
Styrkir þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla og hliðarafurða úr landbúnaðar- og sjávarafurðum. Áhersla lögð á nýsköpun, sjálfbærni og verðmætasköpun.
Nýsköpun í matvælaframleiðslu
~1 - 25 millj.
Nýsköpunarsjóður námsmanna 🎓
Fyrir háskólanema í samstarfi við fyrirtæki, rannsóknastofnanir eða háskóla sem geta ráðið nema til sumarvinnu við rannsókna- og þróunarverkefni.
340.000 kr. á mánuði
Samstarf háskólanema við fyrirtæki / háskóla
Sprotasjóður leik-, grunn- og framhaldsskóla 🎓
Sjóðurinn sem er á vegum Rannís styður við þróun og nýjungar í skólastarfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámsskrá.
Atvinnumál kvenna 🦸‍♀️
Styrkjum til atvinnumála kvenna er úthlutað einu sinni á ári en þeir eru ætlaðir konum sem eru að vinna að viðskiptahugmynd eða þróa verkefni. Markmiði er að auka aðgengi frumkvöðlakvenna að fjármagni. Hámarksstyrkur er 4 milljónir og styrkur vegna viðskiptaáætlunar er 600 þúsund. Aðilar sem fá styrk vegna viðskiptaáætlunar fá aðgang að tveggja vikna hraðli á vegum Senze og í lok hraðals vinnur besta viðskiptaáætlunin auka 1.000.000 kr.
~ 600þ. - 4m.
Viðskiptahugmynd eða verkefnaþróun
Jafnréttissjóður Íslands ⚖️
Sjóðurinn sem er á vegum Rannís styrkir verkefni og rannsóknir sem miða að því að stuðla að jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á alþjóðavísu.
Lóa - nýsköpunarstyrkir fyrir landsbyggðina 👩‍🌾
Styrkjum er úthlutað til nýsköpunarverkefna utan höfuðborgarasvæðisins. Áhersla er á að styðja við atvinnulíf og verðmætasköpun sem og stuðla að uppbyggingu vistkerfis fyrir nýsköpunarstarfsemi.
Heildarupphæð ~100 millj.
Landsbyggðin
Fléttan ⛑️
Styrkir til innleiðingar nýsköpunar í heilbrigðisþjónustu. Veittir til nýsköpunarfyrirtækja sem skapað hafa lausnir til að bæta þjónustu við sjúklinga, stytta biðlista og auka skilvirkni kerfisins.
Heildarupphæð ~100 millj.
FrumkvöðlaAuður 🦸‍♀️
Markmið sjóðsins er að hvetja konur til athafna og frumkvæðis og leggur áherslu á frumkvöðlastarf kvenna.
Frumkvöðlastarf kvenna
Uppbyggingarsjóður 🙌
Uppbyggingasjóður styrkir nýsköpunarverkefni á landsbyggðinni. Einn styrktarsjóður fyrir hvern landshluta. Umsóknarfrestur mismunandi milli landshluta.
Hámark 2,5 millj.
Hámar 50% af heildarkostnaði
Landsbyggðin

Yfirlit yfir styrki og sjóði sem tengjast ráðuneytunum má finna hér og listi yfir fjölda annarra menningarstyrkja má finna hér.

Nokkrar ráðleggingar
Kynntu þér markmið og áherslur sjóðsins vel. Forðastu að eyða orku í umsóknir sem sjóðurinn hefur ekki áhuga á að styrkja. Passa að umsóknin uppfylli allar kröfur og reglur. Það er óþarfi að eyða tíma í góða umsókn ef hún fellur svo á einfaldri formkröfu. Ekki senda sömu umsókn á marga sjóði, aðlagaðu umsókn að áherslum viðkomandi sjóðs. Það fer mikill tími í vandaða umsókn svo byrjaðu snemma.
YouTube Video Thumbnail

YouTube Logo

Aðstoð við styrkumsóknir

Aðilar sem veita aðstoð við styrkumsóknir og staðir þar sem hægt er að sækja sér ráðleggingar eða fræðslu.

Enterprise Europe Network á Íslandi
Enterprise Europe Network (EEN) á Íslandi er hluti af þjónustu Rannís og veitir ókeypis sérsniðna aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja varðandi kortlagningu styrkja ESB og aðstoð við fjárfestakynningar.
💰 Fjárfestakynningar
🇪🇺 Evrópustyrkir
Evris
Evris aðstoðar við styrkumsóknir fyrir erlenda styrki bæði í Evrópu og Bandaríkjunum.
🇺🇸 Bandaríkjamarkaður
🇬🇧 Bretland
🇪🇺 Evrópumarkaður
Facebook hópur: Styrkumsóknir
Hópurinn er ætlaður þeim sem stefna á eða eru að skrifa styrkumsóknir. Hægt er að spyrja spurninga og deila ráðum.
Spurt & svarað
Samfélag
Horizon Partners
Ráðgjafaþjónusta fyrir fyrirtæki sem hyggjast sækja um evrópska rannsóknar- og þróunarstyrki.
🇪🇺 Evrópustyrkir
Landshlutasamtök
Landshlutasamtök á landsbyggðinni veita ráðgjöf til frumkvöðla og sprotafyrirtækja, utan höfuðborgarsvæðisins, vegna umsókna í Uppbyggingarsjóð og aðra styrktarsjóði.
Uppbyggingarsjóður
Matís
Matís aðstoðar við styrkumsóknarskrif tengt matvælaframleiðslu. Slíkar styrkumsóknir geta verið í samstarfi við matís sem "partner" eða hægt að fá aðstoð gegn gjaldi.
Matvælaframleiðsla
Styrkumsóknir - Styrkumsóknaskrif
Fræðsla og þjálfun fyrir frumkvöðla sem eru að taka sín fyrstu skref í styrkumsóknaskrifum.
Fræðsla
Fyrstu skrefin í styrkumsóknaskrifum
Hanna Kristín - Styrkumsóknaskrif
Aðstoð og rágðjöf við styrkumsóknir í samkeppnissjóði, hvaða sjóði á að sækja í og hvernig er best að sækja um.
Ráðgjafaþjónusta
senza - Styrkumsóknaskrif
Aðstoð við styrkumsóknir og netnámskeið með trixum, tækni og aðferðum við rannís skrif.
Umsóknir í Tækniþróunarsjóð
Íslandsdóttir - Styrkumsóknaskrif
Ráðgjafarþjónusta fyrir fyrirtæki sem hyggjast fjármagna nýsköpunarverkefni með styrkjum.
Ráðgjafaþjónusta

Dafna

Dafna, í samstarfi við Tækniþróunarsjóð, eru vinnustofur og mentoraprógram fyrir þau sem hafa fengið úthlutað styrk í flokki Sprota eða Vexti frá Tækniþróunarsjóði. Vinnustofurnar eru haldnar tvisvar í mánuði yfir 4 mánaða tímabil. Mentorarnir eru frá mentoraþjónustu KLAK VMS. Prógramið er einungis í boði fyrir þá sem hafa fengið úthlutað styrk, Sprota eða Vöxt, hjá Tækniþróunarsjóði.

Heimasíða Dafna